Onderwijs,


Visie:
Onderwijs is een recht van elk kind, elke jongere en ook van volwassenen. Een recht dat hen nieuwe kansen geeft op een beter leven. Dit is nog eens onderstreept door de Verenigde Naties die volledig basisonderwijs voor alle kinderen op de wereld tot één van de millenniumdoelen heeft gemaakt.
Jongeren die een goede opleiding volgden, maken immers meer kans op de arbeidsmarkt. Zij kunnen ook daadwerkelijk helpen de moeilijke situatie van hun land en hun eigen individuele armoede ten goede te keren. Steun aan onderwijs is geen water naar de zee dragen. Een goede opleiding in het zuiden garanderen, is een investering in de toekomst.
De politieke en economische factoren die nodig zijn om landen in volle ontwikkeling op beide benen te krijgen hebben wij dan wel niet in de hand, maar de individuele problemen van de bevolking kunnen ons niet onberoerd laten. Via onderwijs en opleidingen helpen we trouwens rechtstreeks aan de opbouw van ontwikkelingslanden. Een kleine bijdrage met grote gevolgen.
 

Fracarita Netherlands ondersteunt in Indonesië:
• Purwokerto: kleuter, lagere en middelbare school
• Purworejo: kleuter, lagere en middelbare school
• Purworejo: school voor kinderen met een verstandelijke beperking , Karya Bakti School for the M.H.
• Wonosobo: school voor dove kinderen, Don Bosco Institute of the Deaf
• Yogyakarta-Nandan: kleuter, lagere and 1e graad secundaire school


Doveninstituut Wonosobo
Het doveninstituut don Bosco in Wonosobo is in 1955 gesticht en heeft in december 2005 het 50-jarig jubileum gevierd. Hier worden dove jongens in de leeftijd van 5 – 18 jaar opgevangen en geleerd om te communiceren. Daarnaast ontvangen zij regulier basis, voortgezet en beroepsonderwijs. Veel van de oud-leerlingen hebben werk gevonden en functioneren goed in de samenleving. Enkelen hebben zelfs een universitaire opleiding kunnen afronden.
In Wonosobo is er ook een doveninstituut voor meisjes. Hiermee wordt samen gewerkt. De 150 jongens op Don Bosco zijn afkomstig uit 18 verschillende provincies. Het merendeel is doof, een klein percentage is slechthorend. Bijna 80% is afkomstig uit arme gezinnen die niet of maar weinig kunnen bijdragen aan de kosten van verblijf en onderwijs.
De meeste gebouwen zijn uit de jaren 50 en 60. Er is dringend behoefte aan geld om het nodige groot onderhoud uit te voeren. Ook de hulpmiddelen die bij het dovenonderwijs gebruikt worden zijn voor een belangrijk deel aan vervanging en vernieuwing toe.

 


Copyright © 2006, Broeders van Liefde, Alle rechten voorbehouden