Zorg,

Visie:
Leven met een handicap is niet eenvoudig. Zeker niet als je in het Zuiden woont. Blind zijn of doof; een arm of een been missen; leven met een verstandelijke handicap of misvormd door ziekten,Ö het is al een hele opgave in het Noorden. Het is nog moeilijker in het Zuiden. Naar schatting 500 miljoen mensen leven wereldwijd met een handicap. UNICEF schat daarvan het aantal kinderen op 120 miljoen. Meer dan 80% van hen leeft in een ontwikkelingsland. Hun kansen tot ontplooiing en een menswaardig leven zijn erg gering. Een operatie of een langdurige revalidatie is niet vanzelfsprekend. Een hoorapparaat, prothese of een rolstoel is al gauw onbetaalbaar. Speciale begeleiding of onderwijs is er meestal niet. Kinderen en jongeren met een handicap zijn dan ook gedoemd tot een marginaal bestaan. In landen waar overleven de voornaamste zorg is, maken de meesten van hen weinig kans. Uit onderzoekt blijkt dat slechts 10% van alle kinderen die in het Zuiden met een handicap geboren worden het 20e levensjaar bereiken. Kinderen die niet kunnen helpen op het veld of als dagloner in de stad geen geld binnenbrengen, zijn een zware last en extra te voeden monden. Velen eindigen dan ook als bedelaar, dief of clown tot vermaak van anderen. Zij verdienen echter beter.
Een goede verzorging, begeleiding en opleiding zijn voor alle kinderen en jongeren van levensbelang en voor kinderen met een handicap des te meer. De erkenning van hun menselijke waardigheid is een eerste vereiste. In meer dan 28 zorg- en onderwijsprojecten voor buitengewoon onderwijs in Afrika, AziŽ en Latijns-Amerika bieden wij kinderen en jongeren met verschillende soorten van handicap deze begeleiding aan. Enerzijds moet er aandacht zijn voor medische en paramedische verzorging: operaties, revalidatie, verschaffen van hulpmiddelen als hoorapparaten. Anderzijds wordt ook onderwijs aangeboden. Kinderen met een verstandelijke handicap leren vaardigheden aan voor een eenvoudig beroep of hulp in de familie. Kinderen met een fysieke handicap krijgen specifieke opleidingen waarmee ze in het beroepsleven aan de slag kunnen. Op deze manier bieden we jongeren de kans om zťlf hun leven in handen te nemen; niet meer afhankelijk van het medelijden van anderen of van financiŽle steun, maar in staat om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien.
Alleen met jouw steun zijn dergelijke projecten mogelijk. Help ons helpen. Met jouw bijdrage zet je mensen letterlijk en figuurlijk opnieuw overeind. Geef deze kinderen en jongeren hun waardigheid terug en help hen zo hun eigen leven op te bouwen!
 

Projecten die Fracarita Netherlands ondersteunt in IndonesiŽ:

Karya Bahkti school en internaat voor verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren
De Karya Bakti school voor kinderen met een verstandelijke beperking is in 1981 opgericht door br. Laurentius. Hij stelde vast dat er heel veel zwak begaafde kinderen naar gewone scholen gingen en daar geen goede begeleiding kregen. In de lagere school van de Broeders begon hij daarom met naschoolse opvang voor deze groep leerlingen. Na verloop van tijd groeide dit uit tot een school met internaat voor buitengewoon onderwijs. Hier leren ze basis vaardigheden waarmee ze thuis en in de samenleving een eigen bijdrage kunnen geven.
Anno 2006 ontvangen 85 jongens en meisjes hier op hun niveau onderwijs. De meeste komen uit de stad maar er zijn 25 intern. Ook hier geld dat de meeste kinderen uit arme gezinnen afkomstig zijn. Vanwege de groei van het aantal leerlingen is er een uitbreidingsplan (lokalen en kapel) in uitvoering waarvoor nog aanvullende financiŽn worden gezocht.

 


Copyright © 2006, Broeders van Liefde, Alle rechten voorbehouden