Eikenburg,

De Congregatie van de Broeders van Liefde is gesticht in Gent in 1807 en is sindsdien gevestigd in vele landen, waaronder in Nederland op het terrein van Eikenburg in Eindhoven, een prachtig gebied van 26 hectaren aan de rand van Eindhoven aan de Aalsterweg.

De Broeders van Liefde kochten in 1894 de Heihoef, het voormalige landgoed van Jonkheer van der Beken Pasteel (1789-1864), met kapel en enkele boerderijen van de Paters Redemptoristen.

De naam van het landgoed werd rond 1900 gewijzigd in Eikenburg

De broeders zijn gestart met een jongenspensionaat en een school voor lager en uitgebreid lager onderwijs, tevens voor de Broederopleiding. Het internaat groeide en had op een gegeven moment 350 internen. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw werden er zeven paviljoens bijgebouwd, om alle leerlingen (later ook meisjes) een goede aangepaste huisvesting te geven. Wegens de terugloop van het aantal leerlingen, kwamen de laatste jaren verschillende paviljoens leeg te staan. Gezocht werd naar een juiste bezetting van deze leegstaande gebouwen. Momenteel is het terrein in gebruik bij verschillende instellingen.

Bij gebrek aan belangstelling voor het Internaat, is het in 1996 opgeheven. Begonnen als opleidingsinstituut kan Eikenburg nu getypeerd worden als een eigentijds sociaal centrum waar vele onderwijsinstellingen en organisaties rondom gezondheid gehuisvest zijn.

Het hoofdgebouw en de school van het voormalig pensionaat, de kapel en het ruiterstandbeeld staan sinds 2001 op de Rijksmonumentenlijst.

 

Kapel
In de kapel van Eikenburg wordt wekelijks op zondag om 10.00 uur een eucharistieviering gehouden.
Belangstellenden zijn welkom deze viering bij te wonen.

Naast deze wekelijkse viering, zijn er ook eucharistievieringen op de volgende feestdagen:

Kerstavond 20.00 uur
1e kerstdag 10.00 uur
2e kerstdag 10.00 uur

Paaszaterdag 20.00 uur
1e paasdag 10.00 uur
2e paasdag 10.00 uur

In de kapel vinden daarnaast regelmatig afscheidsdiensten plaats, en ook zo nu en dan een huwelijk of een doop. Voor meer informatie over de mogelijkheden rondom de diensten kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Broeders van Liefde Nederland.

Het beeld van Vader Triest is geplaatst


Op Eikenburg is 19 april 2007 een kunstwerk geplaatst ter ere van de stichter van de Congregatie Broeders van Liefde, P.J. Triest. De bronzen beeldengroep verbeeldt Triest samen met een moeder met twee kinderen en een psychiatrische patient. De beeldengroep is gemaakt door de Eindhovense kunstenaar Henk Oddens en werd gegoten bij bronsgieterij Jos Boerenkamps in Nederweert.

De Beeldengroep is onthuld bij de viering van het 200-jarig bestaan van de Congregatie, op 29 september 2007.


Het beeld van Vader Triest

 


| Copyright © 2006, Broeders van Liefde, Alle rechten voorbehouden  | sitemap |