Venray - Servaas

De psychiatrische inrichtingen Sint Servatius en Sint Anna zijn voor Venray zowel in sociaal als in cultureel opzicht van grote betekenis geweest. Ze drukten hun stempel op de Venrayse identiteit en “Een enkeltje Venray” werd een spreekwoordelijk gezegde.
Veel inwoners waren in de psychiatrische inrichtingen werkzaam en de Broeders en Zusters van Liefde stonden bekend om hun sociale beleid.
De inrichtingen stelden hun sport- en spelaccommodaties graag ter beschikking van het Venrayse verenigingsleven. De plaatselijke voetbalclub was jarenlang te gast op het sportveldencomplex van Sint Servaas. Het zwembad stond open voor eenieder en de schouwburg van Sint Anna bood onderdak aan menige muziekvereniging of toneelclub.
Venray stond bekend om zijn gezinsverpleging. Veel patiënten waren in Venrayse gezinnen opgenomen en waren een vertrouwd beeld in de Venrayse straten.
Momenteel wordt op het oude Servatiusterrein een nieuw psychiatrisch ziekenhuis gebouwd, samen met 330 koopwoningen voor inwoners van Venray en daarbuiten. Een schoolvoorbeeld van wederzijdse integratie.

Deze informatie en foto's zijn te zien op:  www.rooynet.nl

 

                                     


| Copyright © 2006, Broeders van Liefde, Alle rechten voorbehouden  | sitemap |