De Stichter Petrus Jozef Triest,

Petrus Jozef Triest zag het levenslicht te Brussel in 1760 en werd priester in een bewogen tijd. Regimes volgden mekaar op en de Kerk zou tijdens en na de Franse Revolutie een harde tijd doormaken. Van 1797 tot 1802 moet de jonge priester Triest zelfs ondergedoken leven en in het geheim zijn priesterlijke functies uitoefenen. Maar dit wordt voor Triest een vruchtbare tijd, want juist in deze periode van zijn leven rijpt in hem het verlangen om mensen te helpen. Getroffen door de woorden van Jezus: "Wat je voor de minsten van deze mensen doet, doe je aan Mij" (Mt. 25,45), gaat hij zich meer en meer inzetten voor de armsten. Wanneer hij in 1803 in Lovendegem pastoor wordt, zal hij er reeds na een paar maanden starten met een eerste congregatie, de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Deze zusters gingen zorgen voor de verlaten en arme kinderen van de parochie.

In 1806 wordt hij benoemd tot lid van de Commissie van de Armenzorg te Gent, en daar zal zijn pastorale bewogenheid echt openbloeien. Zorg voor arme bejaarden, zorg voor geesteszieken, zorg voor vondelingen: al deze mensen, de minstbedeelden uit de toenmalige maatschappij, krijgen zijn volle aandacht. Hij sticht in 1807 de Broeders van Liefde om te zorgen voor de arme bejaarden en de geesteszieken. In 1825 sticht hij de Broeders van Sint-Jan de Deo, om armen aan huis te verzorgen en een jaar vr zijn dood, in 1835, sticht hij nog de Zusters Kindsheid Jesu, om vondelingen op te nemen.

Gedurende de 30 jaar waarin Triest in Gent de armenzorg mee organiseerde, heeft hij er een ware revolutie ontketend. De bevrijding uit de boeien van de geesteszieken in het Geraard de Duivelsteen te Gent is wel n van zijn meest markante daden. Maar het was zijn visie om aan alle mensen die op zijn weg passeerden, Gods bevrijdende boodschap te verkondigen door hen een teken van liefde te geven. En daarin is hij buitengewoon geslaagd. Petrus Jozef Triest, ondertussen kanunnik van de St.-Baafskathedraal te Gent, overleed in 1836. Zijn laatste woorden - "Geef en u zal gegeven worden" - zijn een mooie samenvatting van zijn leven dat n gave was. In 2001 werd de start van het proces van heiligverklaring ingezet.
 

Het beeld van de stichter in de tuin van Eikenburg.
Het beeld werd gemaakt door Henk Oddens.

Terug| Copyright © 2006, Broeders van Liefde, Alle rechten voorbehouden  | sitemap |