Inspiratie,

Wanneer we nadenken over onze naam, dan komen we bij het woord 'liefde' terecht. In het Frans worden we 'Frères de la Charité' genoemd en in het Engels 'Brothers of Charity'. Het woord 'liefde' duidt in onze naam op de christelijke naastenliefde. Jezus zelf brengt de naastenliefde op gelijk niveau met de Godsliefde in zijn belangrijk liefdegebod: "Bemin God bovenal en uw naaste als uzelf", zoals het in de verkorte versie klinkt. Het is een gebod dat geen enkel verbod insluit; we kunnen alleen niet ver genoeg gaan. Het liefdegebod wordt wel eens als grenzeloos beschreven, zonder limiet en mateloos. In het liefdegebod wordt de naastenliefde heel sterk benadrukt, maar toch ondergeschikt gemaakt aan het gebod om God lief te hebben. De naastenliefde waartoe we opgeroepen worden, is van een andere orde dan de emotionele liefde, die we kennen in de vriendschap en de genegenheid en gaat aan de rede voorbij. Deze naastenliefde is slechts haalbaar als ze haar krachten put in de Godsliefde. Voor de Broeders van Liefde is de naastenliefde dan ook de centrale opdracht in hun leven. Ze zijn het aan hun naam verschuldigd.

 


| Copyright © 2006, Broeders van Liefde, Alle rechten voorbehouden  | sitemap |