Het bestuur van de Congregatie,

Het hoofdbestuur van de Congregatie bevindt zich in Rome, waar de generale overste en zijn raad verblijven. Als congregatie met pauselijk recht is het zinvol het hoofdbestuur in het centrum van de Kerk te hebben. Aan het hoofd van de Congregatie staat de algemene overste. Deze wordt gekozen door het generaal kapittel, dat om de zes jaar samenkomt. Het bestuur in de Congregatie gebeurt collegiaal tussen de generale overste, de generale raad en de provinciale en regionale oversten. Via de kapittels worden alle broeders betrokken bij het vastleggen van de prioritaire keuzen.

Samenstelling
Het generaal bestuur van de Broeders van Liefde bestaat uit een generale overste, een vicaris-generaal en drie generale assistenten. Verder is er nog een secretaris-generaal en een generale econoom.

Voor de periode van 2012 tot 2018 werden de volgende broeders verkozen in het generaal bestuur:

Br. René Stockman als generale overste.
Br. Jos Mathijssen
als vicaris-generaal.
1e assistent: br. Jean Mbeshi
2e assistent: br. Victor Hugo Merinde Conde
3e assistent: br. Adrian Hartotanojo.


| Copyright © 2006, Broeders van Liefde, Alle rechten voorbehouden  | sitemap |